Meddelande från ordförande

  • 16 maj 2024

Det är med stor sorg i hjärtat som jag skriver detta till er. Inge vår slipsammankallande och även ledamot i styrelsen har valt att kliva av sitt uppdrag. Inge har kommit in i klubben som en frisk fläkt och en enorm resurs för klubben men tyvärr känner han att orken tryter då det under en längre tid funnits en dålig attityd och -respekt för varandra och våra funktionärer bland några av våra medlemmar. Jag vill vara tydlig med att detta gäller inget enskilt fall utan till slut rinner bägaren över och man orkar inte mer.

Vi alla funktionärer och styrelsemedlemmar arbetar helt ideellt och vi väljer att göra våra för att få denna förening att gå runt och det är bara min tid. Sen har vi alla andra eldsjälar som gör otroliga insatser för klubben.

En förening bygger på ideellt engagemang och kan inte överleva utan det. Då är det med stor sorg som jag och styrelsen ser att medlemmar kräver än de ena än de andra av föreningen och dessa funktionärer utan att själva vara delaktiga och hjälpa till. TSS är inte ett företag där man kan kräva att andra ska gör saker för medlemmen. Om vi kommer att fortsätta ha den
attityden kommer vi inte kunna tillsätta funktionärer och styrelseledamöter. Det leder i sin tur till att vi måste betala för dessa tjänster och i sin tur höja medlemsavgifter och kostnader för utebliven arbetsplikt och på sikt kommer det även leda till att hela föreningen urholkas.

I TSS stadgar 1§ står det:
Sällskapets ändamål är att befordra konsten att bygga, tackla och hantera för lustsegling avsedda båtar samt åt sina medlemmar genom sam- och kappsegling bereda gemensamma nöjen och förströelser, samt uppväcka och underhålla hågen för det uppfriskande sjölivet.

För mig betyder det att vi alla ska kunna trivas och respektera varandra. TSS ska vara en förening som är välkomnande och alla ska kunna hjälpas åt och skapa denna anda. Det är inget styrelsen och funktionernas kan göra om inte denna anda finns hos medlemmarna. Om vi alla kunde tänka på att beröm eller bara att en klapp på axeln betyder så mycket i stället för att påpeka att något är fel eller dåligt när någon annan gjort utifrån sin bästa förmåga. Tyvärr är det ofta den som vågar och gör som hamnar i skottgluggen och inte den som är passiv och feg. Så jag önskar av hela mitt hjärta att vi alla tar till oss detta och behandlar andra som vi själva vill bli behandlad och att vi kan fortsättas och trivas i vår förening.

Med Vänliga hälsningar
Lotta Maxe
Ordförande TSS