Slipen

Slipsektionen

Slipregler

1_horiz

Styrelsebeslut 080429:
Den som låser upp slipboden (gamla spelboden) ansvarar också för att den
låses. Senast när man lämnar slipområdet.

1_horiz

 

Kölista till bodar och sommarplatser, kontakta Hans Torstensson
Avgift per kö 50 kr/år
Kölista för båthallen, kontakta Ove Georgenson avgift 100 kr/år 

1_horiz