Avgifter för Ungdomar &Seglarskola

Tränings- och deltagaravgifter 2023

 

I vår verksamhet är vi beroende av olika deltagar- och medlemsavgifter för att finansiera drift, underhåll och återanskaffning av material. Vi eftersträvar att hålla våra avgifter så låga som möjligt och förlitar oss på stora mängder ideellt arbete. Vid större investeringar arbetar vi aktivt för att erhålla stöd från stipendiefonder mm. 

I mån av plats erbjuder vi alla barn och ungdomar att fritt prova på vår verksamhet vid en eller ett par gånger.

Medlemsavgifter

Medlemskap i någon av våra moderorganisationer TSS eller SSSv ordnar du lättast genom att ansöka om det via deras hemsidor. Klicka på länk ovan för mer info.  Alla som deltar i våra aktiviteter måste vara medlemmar i någon av klubbarna.

Träningsavgifter

För 2023 har vi beslutat om följande träningsavgifter:

Träningsavgift Optimist Grön         600 kr

Träningsavgift Optimist Blå            600 kr

Träningsavgift Storjolle (e-jolle)     600 kr

Träningsavgift C55                        600 kr

I träningsavgiften ingår

  • Deltagande i träningsgrupp, både på land och till sjöss
  • Uppläggningsplats för egen jolle i Mälby*
  • Tillgång till klubbhuset
  • Stöd till att utveckla en bred ungdomsverksamhet

*= Träningsavgiften är obligatorisk för dig som vill förvara din jolle i Mälby

SSF Seglarskola, läger och tävlingar har separata deltagaravgifter.