Miljöarbete

Som ni säkert alla har blivit medvetna om sker det ett stort arbete nationellt och kommunalt med att få bort gift från våra hav och sjöar. Det gör att även vi som båtklubb ställs inför stora utmaningar då vi på sikt måste få bort all giftig bottenfärg från våra medlemmars båtar för att få fortsätta att driva vår klubbverksamhet.

 

Klubben har arbetat intensivt under höst och vintern med att ta fram rutiner, handlingsplaner och checklistor m.m. för att kunna hjälpa medlemmarna i denna process. Det har även köpts in tre slipmaskiner som medlemmarna kommer att erbjudas att nyttja för finslipning efter att färg från båtbotten avlägsnats.

 

Klubben har med hjälp av resultaten från båtbottenmätningarna som tidigare har gjorts tagit fram en plan med en prioriteringsordning för medlemmarnas båtar.

 

Det betyder att under hösten 22 och våren 23 kommer de 20 båtarna som vars botten innehåller högst halt tenn att prioriteras och säsongen efter ytterligare 20 båtar osv.

 

De båtar som är prioriterade kommer att i första hand få hjälp av klubbens kontrollanter att följa saneringsprocessen. Det kommer sedan att mynna ut i att båten får ett påskrivet dokument (båtjournalen) som bekräftar att skrovet är biocidfritt.

 

De 40 båtägare som i första hand är prioriterade utifrån båtbottenmätningarna kommer att inom kort få ett brev hem, där processen kommer att beskrivas och blir kallade till ett informationsmöte som kommer hållas i vårdagar. På mötet kommer information ges om hur processen ska gå till men även råd och tips hur man på enklaste och bästa sätt gör arbetet. Alla andra medlemmar kommer också att välkomnas till detta möte.  Båtägare som vill påbörja saneringsprocessen men som inte är prioriterade kommer att få hjälp av kontrollanterna och med slipmaskiner i den mån utrymmen finns.