Miljöarbete

Som ni säkert alla har blivit medvetna om sker det ett stort arbete nationellt och kommunalt med att få bort gift från våra hav och sjöar. Det gör att även vi som båtklubb ställs inför stora utmaningar då vi på sikt måste få bort all giftig bottenfärg från våra medlemmars båtar för att få fortsätta att driva vår klubbverksamhet.

Klubben har arbetat med att ta fram rutiner, handlingsplaner och checklistor m.m. för att kunna hjälpa medlemmarna i denna process. Det har även köpts in tre slipmaskiner som medlemmarna erbjuds att nyttja för finslipning efter att färg från båtbotten avlägsnats.

Klubben har med hjälp av resultaten från båtbottenmätningarna som tidigare har gjorts tagit fram en plan med en prioriteringsordning för medlemmarnas båtar.

Det betyder att båtar vars botten innehåller högst halt tenn kommer att prioriteras.

De båtar som är prioriterade kommer att i första hand få hjälp av klubbens kontrollanter att följa saneringsprocessen. Det kommer sedan att mynna ut i att båten får ett påskrivet dokument (båtjournalen) som bekräftar att skrovet är biocidfritt.

Båtägare som vill påbörja saneringsprocessen men som inte är prioriterade kommer att få hjälp av kontrollanterna och med slipmaskiner i den mån utrymmen finns.