Gruppindelning

Gruppindelning i Seglarskola och Träningsverksamhet

 

Vår verksamhet i seglarskolan och träning bygger på Svenska Seglarförbundets riktlinjer när det gäller indelning i olika träningsgrupper efter mognad och förmåga. Vi har för närvarande följande grupper

 • Grön optimist
 • Blå optimist
 • C55
 • Stora jollar (e-jolle/Laser/OK)

Gruppindelningen syftar till att göra träningen rolig och stimulerande genom att de som ligger på en likvärdig kunskapsnivå seglar tillsammans. Träningen anpassas till gruppens erfarenhet och kompetens med en hög säkerhetsnivå vid all aktivitet. 

Grön optimist

I grön grupp krävs inga förkunskaper. Här lär du dig grunderna i segling blandat med lek och sjövett. Du får låna optimistjolle av klubben och har träning en gång i veckan. Du ska kunna simma minst 200 meter och du skall vara mogen att följa en ledares instruktioner. 

I grön grupp tränar vi för att uppnå följande kunskapsmål

 • Lägga till i alla vindriktningar utan att krocka med boj eller brygga
 • Segla halvvindsbana med balans
 • Stagvända utan att släppa skot och roder
 • Genomföra en kontrollerad gipp
 • Kryssa och länsa
 • Rigga båten själv
 • Sjövettsreglerna
 • Namnen på båtens viktigaste delar
 • Vända på kappsejsad jolle och tömma den på vatten

Blå optimist

Blå grupp är för dig som har gått i grön grupp eller på annat sätt har motsvarande kunskaper. Du seglar i en egen optimist som du antingen hyr av klubben* eller har köpt in privat. Gruppen tränar normalt två gånger i veckan. Du tränar för att det är roligt och för att delta i klubbens och regionens regattor, tex Sörmlandscup och regionkval

I blå grupp tränar vi för att uppnå följande kunskapsmål

 • Stagvända och kryssa med flyt
 • Gippa och länsa med flyt
 • Accelerera från ligga still
 • Backa
 • Genomföra en start från lä och lovart
 • Hantera sin båt bra i alla normala förhållanden
 • Man överbord
 • Kappseglingens grunder

Stora jollar E-jolle/Laser/OK

E-jolle/Laser är för dig som har växt ur optimisten. Du seglar i en egen båt som du antingen hyr av klubben* eller har köpt in privat. Gruppen tränar normalt två gånger i veckan och du tränar för att utveckla ditt seglingskunnande genom kappsegling 

C55

C55 är båten för dig som vill segla tillsammans med andra. Här seglar du i en besättning bestående av 2-3 personer. Gruppen tränar en gång i veckan tillsammans med e-jolle/Laser och vi tränar kappsegling för att det är roligt. En eller flera utflykter/eskaderseglingar hoppas vi också hinna med

I E-jolle/Laser/C55 tränar vi för att uppnå följande kunskapsmål

 • Stagvända och kryssa med flyt
 • Gippa och länsa med flyt
 • Accelerera från ligga still
 • Backa
 • Genomföra en start från lä och lovart
 • Hantera sin båt bra i alla normala förhållanden
 • Man överbord
 • Kappseglingens grunder
 • Navigation och sjömanskap