Nöje

Nöjessektionen

 

Verksamhetens syfte: Bevara och utveckla sällskapets traditioner och kultur
Sektionens ansvar: Samvaro, trivsel och gemenskap vid icke seglingsbundna aktiviteter, sällskapets varulager för försäljning och omsättning av detta.
Speciella uppgifter: Fester, högtider, initiativ till vinteraktiviteter.
Introduktion av nya medlemmar, veteraner