Ordningsbestämmelser för Mälbybasen

Mälbybasen drivs och underhålls genom ideellt arbete. Därför ber vi dig att iaktta försiktighet och hänsyn vid besök på området.

 

1.     Du är välkommen att besöka området till fots.

2.   Vänligen medför skräp från platsen.

3.   Hundar får ej vistas inom området under perioden 15 april-15 september.

4.   Grinden vid infarten skall hållas låst.

5.   Sjösättning och upptagning av båtar får ske efter erlagd avgift och tillstånd monterat väl synligt i vindruta på dragbil. OBS! Max båtvikt 1000kg

6.   Sjösättning och upptagning av vattenskoter[1] är inte tillåten enligt beslut i Länsstyrelsen Södermanlands län.

 


[1] Med vattenskoter avses en farkost vars längd understiger fyra meter och som har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla samt har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på farkosten snarare än befinner sig i den.