Styrelsen

Styrelse 2024

Ordförande Lotta Maxe 070-0910791 ordforande@torshallasegelsallskap.se

v.ordförande Håkan Wallin 073-0229636 haaw.58@gmail.com

Sekreterare Gunilla Lenander 070-7405748 sekreterare@torshallasegelsallskap.se

V.Sekreterare Louise Nilsberth 070-9410686

Kassör Leif Karlsson 016-139261 070-6933604 kassor@torshallasegelsallskap.se

Ledamot.Slipen Inge Bärg 070-0947995 slipen@torshallasegelsallskap.se

Ledamot.Lövskär Mats Eriksson 073-5095664 lovskar@torshallasegelsallskap.se