Ombyggnad klubbus

  • 22 jan 2024

Här kommer förslag på fortsatt ombyggnad av klubbhuset på Lövskär under året 2024. Från början var det tänkt att vi skulle göra etapp 3 i år. Men vi ser att det är en stor etapp och för att vi ska kunna mäkta med hela utbyggnationen har vi valt att dela upp etapp 3 på två delar. Så vi har tagit fram ett förslag enligt presentation. Detta ska tas beslut om på årsmötet den 13 februari. Se bifogad presentation.