Subliften

  • 13 sep 2023

UPPTAGNINGARNA INSTÄLLDA TILLS VIDARE

Subliften fungerar inte på ett driftsäkert sätt.
Av den anledningen tvingas vi tyvärr ställa in upptagningarna tills vidare.

En tekniker kommer på måndag.

Alla teckningslistor är för närvarande nertagna.
När Subliften är driftsäker igen så sätter vi upp listorna igen.

När vi kan påbörja upptagningarna så får vi göra en bedömning om vi måste förlänga upptagningsperioden.