Sjögull

  • 15 maj 2023

Mälarens Vattenvårdsförbund, där MBF nu är en av medlemmarna, går ut med information om den invasiva arten sjögull som håller på att bli ett problem i västra  Mälaren. Vi önskar att ni informerar era medlemmar om vad som gäller vid båtfärder i de områden där växten sjögull förekommer. Ta del av vad som gäller via följande länk: https://www.malaren.org/projekt/sjogull/