Vatten på slipen

  • 25 apr 2023

Inge Bärg meddelar att läckan på den kommunala vattenledningen nu är lagad.