Sjösättningslistor

  • 11 apr 2023

Nu finns sjösättningslistor anslagna på slipen.

Tänk på att listorna plockas ner tidigast kl. 17:00 två dagar före aktuell dag.

Om ni tecknar er sent så var observanta på vilken dag listan ni skriver upp er på gäller för.

Subliftförarna kommer att planera ordningen för optimal hantering.

Samling sker vid Subliftgaraget kl. 08:00 och då kommer dagens ordning att meddelas.

Med vänliga hälsningar

Johan Thureson, Subliftgruppen