Slipen

  • 5 nov 2022

Hängande dunkar

En vädjan till alla medlemmar med båt på slipen.

Vi får inte ha hängande dunkar(tyngder för presenningarna) med odefinierad vätska i på slipen. Endast dunkarna som är rengjorda och innehåller vatten och även med texten ”vatten” på får användas.

Det som kan vara ett bättre alternativ är att fylla dunkarna med sand eller grus i stället.

Just nu är miljökontoret extra hårda i sina kontroller. De gör nu oanmälda besök för att kontrollera att klubbarna efterlever deras satta miljökrav.

Så en vädjan till er alla, se över era dunkar på slipen.

Tack på förhand

 

styrelsen och miljögruppen