Resultat från "Hennings minne" midsommardagen 2007
  Namn   Starttid m s   Målgång m s   Seglad tid   LYS  Korrigerad tid 
1 Åke Oscarsson Maxi 999 14 17 34 14:17:34 15 50 55 15:50:55 5601 01:33:21 1,14             6 385    01:46:25
2 Hans Wallin Comfort 30 14 20 56 14:20:56 16 2 32 16:02:32 6096 01:41:36 1,05             6 401    01:46:41
3 Hans Dahlberg Sveakryssare 14 17 25 14:17:25 15 55 41 15:55:41 5896 01:38:16 1,1             6 486    01:48:06
4 Lars Claesson Omega 34 14 25 0 14:25:00 16 2 7 16:02:07 5827 01:37:07 1,12             6 526    01:48:46
5 Ingalill Göthberg Fenix 14 25 50 14:25:50 16 10 46 16:10:46 6296 01:44:56 1,04             6 548    01:49:08
6 Stefan Maxe Albin 78 14 19 50 14:19:50 16 15 23 16:15:23 6933 01:55:33 0,99             6 864    01:54:24
7 Jonte Murtomäk Arabesque 30 14 24 20 14:24:20 16 20 23 16:20:23 6963 01:56:03 1,02             7 102    01:58:22