Hoppa till sidans innehåll

Styrelsesnack

03 DEC 2018 12:41
Styrelsesnack - november
 • Skapad: 03 DEC 2018 12:41

Styrelse-snack november -18

Kort sammanfattning av styrelsemöte 2018-11-28, knyckt från preliminärt protokoll. Tack Anna

Efter sedvanliga procedurer med mötets öppnande, godkännande av dagordning, val av protokolljusterare och genomgång av föregående protokoll kom vi in på rapporter.

Rapporter

 • Ungdom

Inget om ungdom. Lottas rapporterade att Södermanslandsseglarförbunds möte inte gick att genomföra pga. för få deltagare. Kontakta Stefan Maxe om ni är intresserade av att delta i det förbundet.

 • Lövskär

3000 kr för reparation av ”myggdödaren”. Racern är upptagen.

 • Slipen

Har haft två möten. Arbetsmöte med ordningsgörande för vintern. Tömde vattenslangar och tog in möbler. Samt möte om 5-årsplanen.

 • Sublift

Rapport från Dahlberg. Ytterligare 2 båtar upptagna. Maskinen har servats.

 • Segling

Ingen aktivitet så här års.

 • Nöje

Möte innan årsmötet. Några kommer att lämna sektionen.

 • Miljö

Båtbottenmätning 1-2 november.

Mats Håkansson presenterar resultatet av mätningen.

Tenn zink koppar (bly). Bly finns i gul och röd gelcoat.

För båtar med huvudsaklig förtöjningsplats i Mälaren som benämns ”Mälarbåter” bör följande gälla.

Gränsen för koppar 1000mg/m2

Zink 2500mg/m2

Tenn 100mg/m2 (50mg)

Idag finns inget officiellt riktvärde. Värdena ovan utgår från de skattningar som Stockholmsklubbarna har gjort. TSS måste nu ta fram en handlingsplan för hur vi ska hantera detta.

Tidsplan för åtgärder för att sanera ”giftiga” båtar hos oss bör samordnas med Eskilstuna kommun och dess krav på båtklubbar. Arbetet bör inledas med ett möte med övriga båtklubbar i kommunen.  Mötet kan även behandla andra miljöfrågor.

Beslut att fatta på årsmötet:

 • Förbud mot användning av biocidfärger för ”Mälarbåtar”
 • Förbud mot självpolerande färger – även giftfria.
 • Båtbottenfärgsintyg inför sjösättning 2019.

Förslag: Att från och med nästa år i samband med rapport om arbetsplikt även intyga att båten enbart är målad med av klubben godkänd bottenfärg.

Beslut togs att ta fram en handlingsplan för sanering av de båtar som har höga halter av biocider.

Vi måste ta i tu med egenkontrolldokumenten per omgående.

 

  • Övriga rapporter

 

Ekonomi

 • Budgetuppföljning

Kassören frånvarande men har skickat rapport. Och budgeten god och i balans (till och med bättre än förväntat).

 • Långtidsplan

Förslag utskickad till samtliga kommittéer inför mötet.

Synpunkter på förslaget från slip kommittén:

Staket vid servicebryggan

Nödstegar 2-3 3000:- st.

Belysning på området. LED-belysning med rörelsedeckare – nästa höst

Vägbom – var sätta den? Bästa placeringen, gaveln på båthallen, innebär att TMK också måste passera den.

(Ställer till oreda att TMK- medlemmarna måste köra över TSS-område.)

Inventering och flytt av master till ”Sista vilan”. Master som ligger uppe nästa sommar måste vara märkta. Övriga flyttas bort. (Står i ordningsreglerna att masten ska vara märkt med namn och telefonnummer.)

Utökning av slipområdet? Ordf. har varit i kontakt med bonden som inte är intresserad av att släppa något av den mark han arrenderar.

Ytterligare Sublift? Inte aktuellt för tillfället.

Skaffa egen högtryckstvätt? Inte aktuellt.

Projektering av tak över mastställen (genomgång av master, ritning mm).

Kulvertering av diket mellan norra delen av slipen och åkern?? Kommer att undersökas.

Stänkskydd? Hur stort är behovet? Allvarlig nedstänkning har bara skett en gång. Inte aktuellt. Beslut togs på att inte sätta upp stänkskydd utan istället informera medlemmar om varsam tvätt och att avstå vid kraftig vind.

Kran för att lyfta ur motorer? Inte aktuellt för tillfället.

Webbkamera på slipen? Svårt med tillstånd.

Hela långtidsplanen gås igenom vid budgetmöte i januari.

 

 1. Nya och utträdande medlemmar
 • Nya medlemmar 

-

 • Utträdande medlemmar

-

 

Meddelanden

_

Övriga frågor

 • Bottenmätningar resultat

LOVA-bidraget reviderat till 43.000kr. Totalkostnad 85.000kr.

Mötet beslutade att resultatet skickas ut till medlemmarna tillsamman med inbetalningskort på den egna kostnaden.

Länsstyrelsen önskar att vi gör en enkät för att få in målningshistorik. Båtarnas ålder och om möjligt när ägarna slutade måla med miljöfarlig färg.

 

 • Tvättning av båtbottnar vid upptagning

Den som orsakat nedsmutsningen har haft möte med de några av de drabbade. Frågan är numera ett försäkringsärende. Alla drabbade var dock inte med.

 • Diskussion i Torshälla om att göra om hamnen.

Konkret förslag finns. Möte på måndag 3/12 där de vill att representanter för båtklubbarna deltar. Christer Albertsson och Johan Wineström deltar.

Styrelsen önskar att det framförs att kommunen måste engagera någon båtkunnig person vid projektering av bryggor mm. Exempelvis finns brister vid förtöjning vid toatömning i gästhamnen.

 • ”Bellas” dotter Eva tagit kontakt med Christer Albertsson angående en tavla som föreställer ”Bella” + ytterligare en medlem i H-båt. Vill klubben ha den? Beslutades att tacka ja.
 • I slipreglerna står att man bara får ha en båt på slipen. En medlem har två båtar på slipen och har haft så i flera år. Ordf. tar kontakt med honom.
 • Vaggor, pallningsmaterial etc. måste vara märkta med namn och telefonnummer (så det går att kontakta båtägaren om något skulle hända). OBS. Detta är viktigt.
 • Den erbjudna maskkomposten från Jonte Murtomäki tackades ja till och den ska placeras på Lövskär.

 

 

Tid för nytt möte

2019-01-16 18:00. Sannolikt samma plats.

 

Mötet avslutades.

 

Skribent: Peter Öbrink
Epost: Adressen Gömd

 GT-Analys

 MarinTeknik2

  Segelservicelogga3

 

Postadress:
Torshälla SS - Segling
Box 82
64422 Torshälla

Kontakt:
Tel: 0730740072
E-post: info@torshallasegels...

Se all info