Hoppa till sidans innehåll

Styrelsesnack

13 JUN 2018 12:51
Styrelsesnack juni 2018
 • Skapad: 13 JUN 2018 12:51

Styrelse-snack juni -18

Kort sammanfattning av styrelsemöte 2018-06-12, knyckt från preliminärt protokoll. Tack Anna

Efter sedvanliga procedurer med mötets öppnande, godkännande av dagordning, val av protokolljusterare och genomgång av föregående protokoll kom vi in på rapporter.

 • Ungdom

Ingen närvarande. Verksamheten är igång.

 • Lövskär

En person varit ute och tittat på elcentralen till nya bryggan. Arbetet kommer att genomföras. En av sofforna ute. Köpt kompressor. Bojarna fyllda utom en. Kaffebryggare köpt.

 • Slipen

Städafton fixade lucka i spelboden så det går att sätta på vatten mm utan låsa upp.

Bryggfendrar monterade på sjösättningsbryggan. Höjden verkar OK.

När ska vi börja med grävning för slutliga vilan. Tas upp senare.

Vi har blivit erbjudna att få takplåt i 7 meterslängder c:a 500 m2. Fås för frakt från Enköping. Kräver lastbilstransport. Priset beror på om lastbil med kran krävs. 5000 eller 10 000 kr. Att använda till mastställen mm.

Mötet beslutar att ta emot plåten samt att bekosta transportbil med kran.

Mastvagnen lämnad med punktering utan att informera om det. Lägg ut en blänkare på hemsidan om att det måste rapporteras om något går sönder. Viktigt att byta till bredare homogena hjul. En person är satt på att lösa det.

Tomas Ström tittar på lösningar för spel för subliften

 • Sublift

Hans Dahlberg.

Gick som den skulle 115 st. TSS med slipplats, 10 st. utan plats samt 6 st. TMK tom 27/5. 29/5 motorstörningar som visade sig bero på bränslepumpen. Ny pump på plats 4/6. Subliften igång igen. Vajer för akutbärgning levererad. Nytt skydd till lyftband levereras inom kort.

Hur hantera läckande träbåtar vid sjösättning? Inte bra om de blockerar rampen. Förslag att de kan läggas för att tätna på baksidan av sjösättningsbryggan.

Problem med vagnar som ställs ”ivägen” och måste flyttas.

Frågan om träbåtar och vagnar och ev. tillägg i slipreglerna skjuts till första styrelsemötet i höst.

Det finns nu 5 st. i kö till slipplats.

 • Segling

Peter Öbrink.

Hennings minne/Gretas Pokal på midsommardagen är kommande tävling. Peter Öbrink lägger ut info om midsommardagsseglingen.

Onsdagseglingarna har startat. En har genomförts. Svearna svårt att få ihop funktionärer. Bara till två seglingar hittills frågat om TSS kan ta över övriga tre. Magnus (förra årets klubbmästare) fraktar ut klubbmästarpokalen till Lövskär.

 • Nöje

Anna.

Fyra personer tar hand om midsommarfirandet. Swish för avgift (eller kontanter). Ingen gräns för antalet personer i klubbhuset men alla ingångar måste vara öppna. Egen satt gräns för deltagare 120.

 

 • Miljö

Mats Håkansson och Magnus Andersson.

Miljömålen utskickade. Klart att ta in offerter och bestämma tid för mätning av gifthalt i båtbottnarna. Utvärdering efter det.

Framtagning av förslag till förbud mot självpolerande bottenfärger. Fundera på detta till nästa styrelsemöte för att förbereda beslut under höstmötet.

Fråga hur har Stockholmsklubbarna hanterat blymönja på träbåtsbottnar. Ska kollas.

Syn på blästring med kaustiksoda? Låter svårhanterligt.

Lövskär och Slipen har fått i uppdrag att ta fram egenkontroll dokument och har fått Svenska båtunionens dokument. Gäller även andra delar av verksamheten. Dessa behöver lämnas in.

Svårigheter med hur besökare slänger sopor på Lövskär.

Kan nyttjanderättsavtal för slipplatsen med regler för skötsel av platsen vara en lösning för båtar som är ”kvarliggande” över sommaren vara en idé?

Svearna har tagit kontakt med kommunen om bl. a. båtbottentvätt. Magnus fortsätter att arbeta med frågan.

  • Övriga rapporter

Inga

 

 1. Ekonomi
 • Budgetuppföljning

För tillfället överskott även efter subliftens reparationer.

 1. Nya och utträdande medlemmar
 • Nya medlemmar:

Tony Östh

Robert Malmkjell och Katharina Malmkjell

Jimmy Metz med familjemedlemmar Maria, Tilde och Charlie Metz

 

 • Utträdande medlemmar: Inga

 

 1. Meddelanden

Inga

 1. Övriga frågor

GDPR. Vad behöver vi göra? Medlemmarna uppmanas att meddela ansvariga för Facebooksgruppen och hemsidan om de inte vill var med på bilder eller i texter. Ordföranden skriver ihop ett meddelande. Informationstext finns hos datainspektionen.

 

Jollar på Lövskär som ingen känns vid med segel mm. Har tagits upp flera gånger. Ungdom är intresserade av att ha kvar 4 optimister. Beslut togs att informera medlemmarna att ägarna har året på sig att ta bort dem annars går de över till klubben för bortforsling. Blänkare på hemsidan/Facebook och utskick till höstmötet.

Uppställningsplats vid båthuset för en ny ”Sista vila”. Efter samtal med TMK om att ta lite av deras mark de sa nej, de kommer att behöva utrymmet till parkering. Kan ändå ge plats för minst 4 båtar. Marken kostar dock att göra i ordning. Beslut togs att ta in kostnadsförslag.

 

Nya segelboden på plats på Lövskär. Grundläggningen behöver göras klar och boden grundmålas (arbetsplikt!!, ta kontakt med Lövskärkommiten) samt förses med lås. Sex ungdomar och två lärare från Rekarneskolan skötte monteringen. Möjligheter att få hjälp med liknande uppdrag igen.

Köp av C55:a. Seglarförbundet har beslutat att enbart bidra med 50 000:-. Klubben behöver därför skjuta till ytterligare pengar. Styrelsen beslutar att göra det.

Förslag: matchracing för C55:or vid fler tillfällen när det finns 3 i TSS och Svearna tillsammans.

Ungdomsverksamheten kommer att övergå mer till TSS från Svearna. Vilket med tiden ger möjlighet att söka anläggningsbidrag hos Sörmlandsidrotten i TSS:s namn.

Konfirmander besökte Lövskär 5-6 juni, vilket var i stort sett trevligt men inte helt gnisselfritt. Magnus tar upp det med deltagarna.

Vågbrytaren: Markströms kommer snart och lägger ut vågbrytaren. Förhoppningsvis före midsommar.

 

Verksamhetsplan och ekonomiplan för fem år framåt ska läggas upp. Har funnits tidigare. Johan Wineström har förmodligen dokumentet kvar. Annars tar han fram ett nytt till nästa styrelsemöte att presentera på höstmötet.

 

Förslag från ordföranden: Att på hemsidan och Facebook anordna en tävling om förslag till inredning av juniorhuset för tänkta olika funktioner. Tävlingssekretariat, juniorverksamhet, boende för ö-värdar…

Styrelsen beslutade att få ut på hemsidan och Facebook om behovet av ö-värdar på Lövskär med info om vad det innebär. Mats/Håkan kontaktar ansvariga för detta.

En Marieholms 20 bortskänkes. Vid intresse kontakta Magnus Andersson. Båten står på slipen.

 

 1. Tid för nytt möte

21 augusti 18.00 jollebasen.

Skribent: Peter Öbrink
Epost: Adressen Gömd

 GT-Analys

 MarinTeknik2

  Segelservicelogga3

 

Postadress:
Torshälla SS - Segling
Box 82
64422 Torshälla

Kontakt:
Tel: 0730740072
E-post: info@torshallasegels...

Se all info