Hoppa till sidans innehåll

Styrelsesnack

25 NOV 2019 13:59
Styrelsesnack november
 • Skapad: 25 NOV 2019 13:59

Styrelse-snack november-19

Kort sammanfattning av styrelsemöte 2019-11-19, knyckt från preliminärt protokoll. Tack Anna

Efter sedvanliga procedurer med mötets öppnande, godkännande av dagordning, val av protokolljusterare och genomgång av föregående protokoll kom vi in på rapporter.

 

Rapporter

  • Ungdom

Ingen sammankallande men det kommer att ordna sig.

  • Lövskär

Tagit upp racern.

  • Slipen

Bommen och hänglåsen är på plats. Stenen till söder om bommen behöver flyttas lite. Belysning av bommen är på gång.

Projektmöte planerat för mastskjulet i januari. Projektledare på gång.

Ledningarna blåsta på slipen. Ledningen i ån läcker innebär att det kommit in å-vatten i vattenledningen på slipen. Vem har ansvar för att laga slangen kommunen eller klubbarna?

  • Sublift

Båten polisen bärgade ligger kvar vid slipen.

Servade subliften 10 november. Diskuterade placering av vinsch för bärgning. Jörn Hackelberg har lämnat sin plats i gruppen. Förslag på ersättare Per Wallman. Ingen offert på extra styrdosa har kommit.

Gruppen ses för after work på Grappa i morgon 20:e.

  • Segling

Inget att rapportera

  • Nöje

Ingen rapport

  • Miljö

(Uppskjuten tills Mats och Magnus är på plats)

Dags att ta kontakt med de båtägare som behöver sanera sina båtbottnad. I det här läget de som har för hög tennhalt.

Brev som ska gå till dem som har båtar som inte mätts.

Två möjligheter:

1. Sanering tillsammans med tennbåtarna.

2. Mätas i samband med mätning på andra klubbar.

 

Brev som ska gå till dem som har för hög tennhalt respektive för hög kopparhalt med information om vad som gäller.

Saneringsgruppen består än så länge bara av Magnus Andersson.

Blankett för individuell saneringsplan kommer att läggas på hemsidan.

Mötet godkänner utkasten till brev och blankett. Färdigställs och skickas under december.

Det går fortfarande att söka LOVA-bidrag för sanering. Bidraget uppgår till 50%.

Sannolikt att bidraget kommer att tas bort i framtiden.

Miljöansvarig vill ha hjälp av slipkommittén när det gäller dunkar med okänd vätska som används som presenningtyngder på slipen flera förmodligen inte OK ur miljösynpunkt. Skicka brev för att meddela.

  • Övriga       rapporter

Synpunkter från medlem angående klubbens intresse för anordningar för barn på Lövskär. Ordföranden svarar.

Ekonomi

 • Budgetuppföljning

Ett överskott som till stora delar beror på planerade inköp av bland annat båt som ännu inte genomförts.

 

 • 5-årsplan

Genomgång av vad som gjorts under året.

Nya och utträdande medlemmar

 • Nya medlemmar 

Rainer Hietalahti

Annica Lange

 • Utträdande medlemmar

Jimmy Nets

Meddelanden

Enkät från Svenska seglarförbundet.

Föreningsrapport ska lämnas i januari.

Eskilstuna energi och miljö vill att klubben ska vara el-ambassadör. Styrelsen beslutar att tacka nej.

 

Övriga frågor

Vad har klubben för elhandelsavtal? Leif Karlsson tar reda på.

 

Information från Lennart Johansson – Mälarens båtförbund.

Presenterar vilka avgifter Mälarens Båtförbund och Svenska Båtunionen har.

Information om Svenska Båtunionen.

Information om Svenska Båtunionens administrativa system BAS. Medlemsregister och övrig registerhantering, fakturering, ekonomihantering (inte bokföring), e-postutskick, sms etc.

Internetbaserat.

Ny version på gång. Nytt användargränssnitt.

Lämpligt att ta upp frågan om medlemskap i Svenska Båtunionen på årsmötet.

 

Tid för nytt möte

9 januari 2020 18-20, BC CLUB & BAR -Eskilstuna.

Skribent: Peter Öbrink
E-post: Adressen Gömd

 GT-Analys

 MarinTeknik2

  Segelservicelogga3

 

Postadress:
Torshälla SS - Segling
Box 82
64422 Torshälla

Kontakt:
Tel: 0730740072
E-post: info@torshallasegels...

Se all info