Hoppa till sidans innehåll

Styrelsesnack

30 OKT 2019 19:18
Styrelsesnack augusti
 • Skapad: 30 OKT 2019 19:18

Styrelse-snack augusti-19

Kort sammanfattning av styrelsemöte 2019-08-20, knyckt från preliminärt protokoll. Tack Anna

Efter sedvanliga procedurer med mötets öppnande, godkännande av dagordning, val av protokolljusterare och genomgång av föregående protokoll kom vi in på rapporter.

Rapporter

  • Ungdom

Lösning för TSS representation på Jollebasen är på gång.

  • Lövskär

Extra städkväll. Mer ved och höja huvudbryggan. Städdag med 30 pers.

Armaturerna i klubbhuset och utvändigt på juniorhuset är monterade och in kopplade.

Vinterstängning helgen som gick. Ny elsäkerhetsansvarig behövs. Någon med egen firma. Annars kommer vi att behöva anlita någon utifrån.

  • Slipen

4 städkvällar. Klippt gräs och skurit vass. 4 brandsläckare på plats. Räcke monterat på servicebryggan. Bommen monterad. Väntar på lås från TMK.

Ny mastvagn på plats. Alla omärkta master flyttade till stället längst i söder vid vattnet. Fler än 10 omärkta master, kan plockas bort men hur ska de hanteras?

Batteriet på hjärtstartaren är bytt. Under vintern förvaras den hos Gunnar Sjöberg.

Nästan alla bryggor är oljade. Vattnet är avstängt och systemet tömt. Fått in 10 nya båtar men blivit av med 11 på slipen. Hyrt ut båtplatser i sjön till 3 nya. Flyttat om lite båtar.

  • Sublift

Båtupptagningen avslutat

171 på slipen. Subliften OK styrdosan krånglar pga vatteninträngning ger driftstörningar. Batterier bytta. Alltför kort driftkabel har använts. Har begärt in kostnadsförslag på ny dosa. Har skaffat nya packningar och längre nödsladd.

  • Segling

Skickat rapport. Händer inte så mycket. Utvärderingsmöte i november.

  • Nöje

Inget nytt att rapportera.

  • Miljö

Genomgång av utskickade dokument.

Utfasningsplan. Tennbottnar till 2021 och kopparbottnar till 2023. Vägledning sanering. Förslag följa transportstyrelsens metod.

Torrskarpning eller skrapning efter att ha använt färgborttagning. Hela båten måste kapslas in under torrskrapning och slipning.

Skapa individuella saneringsplaner för alla båtar som ska saneras. Arbetsgrupp tar fram dokument.

Använda dammsugare med dammklass H. Transporstyrelsen kommer med nya förslag på hur bottnar ska saneras nästa år.

Havsmyndigheten har nya gränsvärden är också på gång. Resterna efter båtbottensanering bör lämnas till Lilla Nyby. En grupp för miljöfrågor behöver bildas i klubben.

Reviderade miljömål gås igenom. 2020-2025. Reviderade miljöregler gås igenom. Vi ska kunna intyga till kommunen att endast biocidfria färger används. Alla båtägare måste fylla i intyg för att sjösätta. Alla kemikalier som står på slipen måste förvaras i täta lådor. Av t ex uv-beständig polyeten plast. Det förekommer fortfarande dunkar med glykol som presenningstyngder.

 

Fråga från mötet: Kör vi klubbens båtar på alkylatbensin och HVO-diesel? Viktigt att föregå med gott exempel. Svaret till kommunen inkl de nya dokumenten läggs ut på klubbens hemsida. Brev måste skickas till ägarna till de 100 båtar som ska saneras. Inte självklart att de går på möten eller läser hemsidan. Vi bör också sätta upp stor informationstavla på slipen förslagsvis bredvid dörren till Vita boden för miljöregler mm.

  • Övriga rapporter

Anders Öbrink och Hans Dahlberg varit på arkiveringskurs hos Arkiv Sörmland. Finns en hel del att göra med klubbens handlingar.

Ekonomi

 • Budgetuppföljning

In 341 000 (före vinterförvaringsavgifterna) Ut 300 588 vilket ger + 40 593

God och i balans J

 • 5-årsplan

Tillägg värmepump till klubbhuset. C:a 30 000 kr

Färskvattenanläggning till Lövskären kan kosta 100 000 plus serviceavtal. Detta saknas i sammanställningen. Finns intresse? Mats Eriksson letar fram den offert han tidigare skaffat.

Nya och utträdande medlemmar

 • Nya medlemmar 

Jan Hodén, Magnus Karlsson, Jeanette Wall, Max Wall, Magnus Nilson, Åsa Nilsson, Emil Nilsson, Milla Lindblad

 • Utträdande medlemmar

Mikael Loberg, Helena Löfberg, Johnny Gustafsson

Övriga frågor

Trångt på servicbryggan vid sjösättning/upptagning, på- och avmastning.

Röd/grön skylt på slipplatser så de framgår om de går att använda tillfälligt.

Gunnar Sjöbergtar fram ett förslag till nästa styrelsemöte. Hans Dahlberg. Tipsar om smart lösning vid påmastning för 2-spridarriggar.

 

Administrativt system behövs för att bland annat hålla reda på vilka som ska saneras t ex när det gäller nytillkomna båtar. Svenska Båtunionen har ett nytt system som blev klart i år. Håller reda på båtplatser, avgifter, utskick och är tillgängligt för medlemsklubbar.

TSS är inte medlemmar. Kostar 90 kr/medlem och år. Mats och Magnus ”Lillen” tittar på systemet.

Sture: Försäkring för båtar som ligger på slipen. Har vi koll på det?

Att vattnet skulle stängas av på slipen stod bara på Facebook. Glöm inte publicera på hemsidan och anslå på slipen.

 

 1. Tid för nytt möte

19 november tisdag 18-20. Samma plats.

Skribent: Peter Öbrink
E-post: Adressen Gömd

 GT-Analys

 MarinTeknik2

  Segelservicelogga3

 

Postadress:
Torshälla SS - Segling
Box 82
64422 Torshälla

Kontakt:
Tel: 0730740072
E-post: info@torshallasegels...

Se all info