Hoppa till sidans innehåll

Styrelsesnack

26 AUG 2019 12:27
Styrelsesnack augusti
  • Skapad: 26 AUG 2019 12:27

Styrelse-snack augusti-19

Kort sammanfattning av styrelsemöte 2019-08-20, knyckt från preliminärt protokoll. Tack Gunilla

Efter sedvanliga procedurer med mötets öppnande, godkännande av dagordning, val av protokolljusterare och genomgång av föregående protokoll kom vi in på rapporter.

Rapporter

Ungdom:Inget anmält

 

Lövskär: Håkan info - El centralen fixad. Ny belysning på stigen. Saknas timer. Ny

takarmatur inköpt till klubbhuset(ett ex funnits för påseende i huset under sommaren).

Extra städdag tisdag 28/8 efter 18.00. Lagts ut info på Facebook/hemsidan.(Mats info)

Nu finns en låskista till gamla segelförrådet så att det tillsvidare kan låsas. Inget övrigt

gällande Juniorhusets renovering hinner ej tas upp idag.

 

Slipen: Gunnar info-De har planerat in städdagar. Den första 26/9 är utlagd på Facebook

som ett event. Man anmäler sig om man kan komma eller ej.

Alla master måste vara märkta i mastskjulen så att vi vet vilka som är i bruk. Verkar vara

ett överskott av master!!!! Ej märkta kommer under hösten flyttas till konsoler bakom

bodarna. Med anledning av stölder och inte önskvärd biltrafik kommer vi att sätta upp grind vid

stora stenen. Kostnaden ca 3600:- + moms ,tillkommer gjutning av fundament. Godkändes av

styrelsen. Nycklar för bommen måste lösas då TMK kör över vårt område. Ev. anlägger de en grind

direkt ut från deras område. Christer kontaktar TMK. Gunnar informerar försäkringsbolag, brandkåren och annan blåljuspersonal samt snöröjningen.

 

Sublift: Hans informerad om plan till styrelsemötet.

Ägarna till de båtar som flyttas till sista vilan får info per brev! Den stora plåtbåt som

flyttades fram för sjösättning men som ej blev klar kommer att flyttas igen till lämpligare plats.

Om en båt är såld men täckställningen står kvar så kan klubben ställa annan båt på den

platsen. Stor efterfrågan på båtplats i sjön o kö på land. Köordningen ska hållas men man

kan som klubbmedlem låna ut sin sjö plats under viss tid förutsatt att man betalar avgiften.

Viss tydlig ordning o reda i detta är önskvärt.

 

Segling: Ej mycket nytt. Onsdagsseglingarna satt igång. 2-3 båtar anmälda till Höstkroken

fre-lörd 13-14 sept.

 

Nöje: Anna info- Midsommar gick bra. Kräftskivan var trevlig men sophanteringen var

sämre bland medlemmarna. Musikanläggningen måste på reparation. Var ska den sedan förvaras? Hon får fråga Niklas Kvartsen som köpt in den. Ska ej stå i klubbhuset. Brukar förvaras under toaletterna där det är plusgrader.

 

Miljö: Magnus o Mats info- se bil Rapport för tillsynsbesök TSS, Stockholms stad

miljöförvaltningens referensvärden för utfasning av biocider i båtskrov samt mejl till styrelsen

från Magnus.

Gunnar och Christer gör en avrapportering efter upptagning hur deras test på roder blev!

Livlig diskussion uppstod kring hur vi ska lägga in mätvärden i klubbens båtregister och

att om man flyttar om båtar till nya platser på slipen måste det noggrant läggas in var den

uppmätta sedan ligger.

Mätningen gäller alla båtar på slipen inte alla båtar i klubben. Kommunen måste veta att

båtar med tenn och för höga halter av koppar saneras så att de inte kontaminerar marken på

slipen. Transportstyrelsen säger vem som inte får ligga i sjön! Vårt mål rena båtbottnar 2021!

TMK får ej tvätta på vår sjösättningsramp. Enbart hallbåtarna ska tvätta vid rampen.

Christer kommer att informera om utfasning av tenn o kopparbåtar och ge miljöförslag på

höstmötet den 20 september. Varje båtplats måste dessutom ha godkänt uppsamlingskärl

för produkter som är miljöfarliga. Förslag 34 liters lådor med lock på Jula (om de är

godkända). Alla utom båthallen måste ha lock mot regn. Inga glukolfyllda plastdunkar som tyngder på presenningarna! Blästring av båtar då Bumsliknade färgborttagningsmedel ej räcker ska utföras av godkända företag.

 

Ekonomi: Kassören meddelar genom ordförande att ekonomin är god och i balans. 291.000

intäkt och 234.000 utgift. Resultat så här långt 56.000:-

 

5 årsplan: Ingen ändring.

Köpa in ny racer- räddningsbåt. Måste vara 4-taktsmotor.

 

Medlemmar: Birgitta informerade att 2 medlemmar har avlidit.

 

Övriga frågor:

Gretas pokal vad gäller olika bud i stadgarna och vad som sas innan seglingen. Styrelsen

ger segling i uppgift att reda ut och föra noggrant protokoll på det mötet.

 

Debatt med inlägg(64 st.) ang. hopptorn har förekommit på Facebook. Tonen har varit otrevlig. Styrelsen måste ta hänsyn till ursprungsfrågan och se över verksamheten för barn o ungdomar på Lövskär.

Ansvarsfrågan måste beaktas vid ev. olyckor i samband med t.ex. rutschbanor och hopptorn

som är i klubbens regi. Styrelsen ger i uppdrag till Johan, Mats E .och Magnus att göra en

långsiktig plan för Lövskär och verksamheten för ungdom på land o vatten.

För o nackdelar samt lämplig placering av utrustning med konsekvensanalys. Juridiska uppgifter kan hämtas i Båtunionen som vi är medlemmar i via Svenska seglarförbundet.

 

Sture tar upp att värmefläkt borde bytas till värmepump i klubbhuset. Miljöbesparande o

trevligare! Christer lägger in detta i kommande budget.

Har vi inte blivit lovade större säkringar!?! Jonte kollar med Västerås vad som gäller.

 

Nytt möte: Höstmöte på Jollebasen den 19/9

Styrelsemöte tisdagen den 22/10, plats meddelas senare.


Mötet avslutas.

Skribent: Peter Öbrink
Epost: Adressen Gömd

 GT-Analys

 MarinTeknik2

  Segelservicelogga3

 

Postadress:
Torshälla SS - Segling
Box 82
64422 Torshälla

Kontakt:
Tel: 0730740072
E-post: info@torshallasegels...

Se all info