Hoppa till sidans innehåll

Styrelsesnack

12 JUN 2019 09:01
Styrelsesnack maj
  • Skapad: 12 JUN 2019 09:01

Styrelse-snack maj-19

Kort sammanfattning av styrelsemöte 2019-05-29, knyckt från preliminärt protokoll. Tack Gunilla

Efter sedvanliga procedurer med mötets öppnande, godkännande av dagordning, val av protokolljusterare och genomgång av föregående protokoll kom vi in på rapporter.

Rapporter

    · Ungdom :Christer informerar-  Andreas Birgersson  ansvarar för ungdomsseglingen. 11 ungdomar aktiva  Bättre än förväntat.
 
    · Lövskär: Håkan informerar- Problem med den egna båten kom ut i TSS-racern. Enbart 6 från Lövskärskommiten ute på städdagen. Kanske låg dagen för tidigt då få hade sjösatt men vi var ca 15 st totalt. Allt är igång. Nya stolar och bord till altanen. Gamla segelförrådet är tömt. Nya segelförrådet är försett med shingeltak. Plåtar har Sture fixat .Tack Sture för donationen.


    · Slipen: Gunnar informerar -  2 städdagar blev det. Skräp samlades inpå den första och det blev 2 släpkärror till tippen med bråte och div kemikalier. På den andra slog man gräs och fyllde igen gropar.
Gunnar tar även upp en fråga från  en TSS-are. Hur stora båthus får man bygga ? Dubbeltält för flera båtar? Styrelsen beslöt att det ska vara ett hus/båt .OBS ! Subliften måste komma åt.

    · Sublift:  Hans D informerar och lämnar skriftlig rapport till sekreteraren .Se bil.sammanfattning. Inga maskinproblem på subliften under sjösättningen! Till dags dato är 127 TSS båtar sjösatta.Ett 20-tal båtar kvar. Hasse tackar alla förare för ett bra jobb. Sture tackas för snyggt  utförda uppsamlingskärl vilka miljökontoret imponerades av.


   · Segling: Christer informerar om Eskader i helgen torsdag till söndag.Sundbyholm- Askholmen, Grönsö slott -Granskär och Kolarudd.


    · Nöje inget att rapportera


    · Miljö: Mats o Magnus informerar -Miljötillsynen på slipen gick mycket bra. Vissa småsaker anmärktes det på. Man fokuserade på båtbottnarna. Sture, Hans o Allan var med. Sublift garaget helt OK. Containern gick bra. Sture flikar in att miljökontoret ska gå igenom Eklunda industriområde 50 företag gällande allmän tillsyn. Volvo först vi sist i handlingsplanen. Kontenta av detta är att" båtbotten" läggs åt sidan till nästa möte. Vi måste arbeta fram förslag (Mats o Magnus). Gällande myndighetskravet, vilken nivå gäller. Utfasningsplan för biosidfria båtbottnar,

Tennet är förbjudet! Klubben måste inrikta sig på dessa båtar(1989 förbjöds färgen.2008 kom ett EU beslut att båtar inte får ha det på skrovet). Tennet får ej hamna på marken. Klubben har ett juridiskt ansvar gentemot båtägarna. Klubben kan säga "Du ka ta upp båten men ej tvätta den"! hos gäller det 32 båtar. Styrelsen har lagtexten som stöd för sin uppfattning och måste agera genom ett utskick till berörda ägare. Gällande nya båtar som står på kö att tas upp på slipen måste ägaren påvisa att bottnarna är fria från tenn.
Gällande toaletter fasta inkl. Portapotti kommer reglerna att skruvas åt. Vi måste troligen kunna ta emot toatömning inom en snar framtid. Funderingar hur det görs på bästa sätt. Avtal med kommunen? Samarbete med Svearna då de har avlopp? Finns en tömningsstation i hamnen i Torshälla men den ligger långt in. Vore bra om kommunen kunde anlägga en längre ut vid sliparna. Diskussion måste hållas med fritidförvaltningen att anläggningen(den befintliga) måste fungera hela tiden under båtsäsongen.

 · Övriga rapporter  INGA


 Ekonomi   Ordning o reda enligt Leif.

Nya och utträdande medlemmar :
    · Nya medlemmar :0
    · Utträdande medlemmar:0
     
Meddelanden :inga


Övriga frågor:Inga

Tid för nytt möte v 34,  dvs 20 aug  på jollebasen 18.00


Mötet avslutas.

Skribent: Peter Öbrink
Epost: Adressen Gömd

 GT-Analys

 MarinTeknik2

  Segelservicelogga3

 

Postadress:
Torshälla SS - Segling
Box 82
64422 Torshälla

Kontakt:
Tel: 0730740072
E-post: info@torshallasegels...

Se all info