Hoppa till sidans innehåll

Styrelsesnack

18 JAN 2019 17:14
Styrelsesnack - januari
 • Skapad: 18 JAN 2019 17:14

Styrelse-snack januari -19

Kort sammanfattning av styrelsemöte 2019-01-16, knyckt från preliminärt protokoll. Tack AnnaJ

Efter sedvanliga procedurer med mötets öppnande, godkännande av dagordning, val av protokolljusterare och genomgång av föregående protokoll kom vi in på rapporter.

Rapporter

 • Ungdom 

Ingen här.

 • Lövskär

Inget att rapportera.

Planeras ett jobb i vinter att höja bryggan mellan öarna arbetet kräver tillräckligt tjock is.

 • Slipen

Inget att rapportera

 • Sublift

Batterier ska laddas och motorn luftas.

Preliminärt körprogram framtaget för synpunkter från styrelsen. 20 sjösättningsdagar med subliften bemannad och körklar.

 • Segling

Haft möte och diskuterat: grundstötning under klubbmästerskapet. Förslag kompensera självrisken för den grundstötte. Godkänt av styrelsen.

Långtidsinvesteringar: tak över klubbens båt för att slippa regnvattenfyllnad.

Behov av extra utrustning på den ”nya” båten för seglingskommitténs behov.

Undersöka intresset för en filmvisningskväll. Förslag 5 mars. Tord undersöker lokal. Informera på årsmötet samt hemsidan och Facebook.

Planer på eskader 30/5-2/6 Kristi himmelsfärdshelgen ev Grönsö och Bryggholmen.

 • Nöje

Inget att rapportera

 • Miljö

Möte om planer för Torshälla hamn ordf. rapporterar. Planerna för ny bro fortsätter. Bassängbad (pool) nedsänkt i ån på östra sidan. Gästhamn på östra sidan. För mindre båtar ovanför nya bron. Bränslemack på västra sidan. Diverse nya fritidsaktiviteter på östra sidan. Ordf. pratat med OK/Q8 i Torshälla som var intresserade.

TSS har kallat de andra båtklubbarna till möte 23/1 om miljöfrågor. Ordf. kommer att träffa kommunrepresentant för samråd om båtklubbarnas miljöarbete veckan efter.

 • Valberedningen

Styrelsen klart förutom fyllnadsval efter Helena. I övrigt klart.

Fråga: ska revisorerna verkligen väljas på 2 år. Kolla med stadgarna. Styrelsen anser att två år är vettigt med val av den ena jämna år och den andra ojämna år.

  • Övriga rapporter

”Bellas” tavla levererad till ordf. fvb till Lövskär.

 1. Ekonomi
 • Budgetuppföljning

Kostnaden för bottenmätningen går på detta år medan medlemmarnas betalning för den kommer in först nästa år och kommer då att ge ett mindre överskott.

 • Långtidsplan och budget för 2019

Ordf., vice ordf. och kassör har haft möte angående budget 2019 och långtidsplan. De har kompletterats med äskanden och önskemål från sektionerna. Bland annat banläggarbåt och styrpulpetbåt.

 

Budgetförslag med ett visst överskott.

 1. Nya och utträdande medlemmar
 • Nya medlemmar 

Jens Carlberg, Annelie, Leo

 • Utträdande medlemmar

Avliden Lars-Gunnar Karlsson (Kolis) 500:- sätts in på SSRS i Kolis namn.

Cecilia Wineström 

 1. Meddelanden
 2. Övriga frågor
 • Proposition till årsmötet
 1. Långliggare (legat uppe på slipen mer än ett år)

Gäller från och med beslut på årsmötet.

 1. Slipavgiften ska räknas på m2 uppställningsplats och sjösättning och upptagning ingår i platshyran.

Beslut om sjösättnings och upptagningsavgift för dem som inte ligger på slipen måste beslutas för sig.

 • Kallelse från Sörmlands seglarförbund (del av Svenska seglarförbundet). Möte extra årsmöte 30/1 i Södertälje för att försöka få ihop en styrelse. Om det inte går läggs Sörmlands seglarförbund ner. Stefan Maxe deltar.

Om någon kan tänka sig engagera sig i detta V.v. meddela ordf.

 • Sture Sundvall: Två kurser (VHF och kustskeppare) har hållits men bara information om dessa i Facebook-gruppen, inget på hemsidan.

Ordföranden tar upp frågan på årsmötet.

Hur har båtbottenmätarna kunnat mäta på roder som står hemma??

Frågan tas upp med Mats Håkansson.

 

 1. Tid för nytt möte

Bestäms i samband med årsmötet.

Skribent: Peter Öbrink
Epost: Adressen Gömd

 GT-Analys

 MarinTeknik2

  Segelservicelogga3

 

Postadress:
Torshälla SS - Segling
Box 82
64422 Torshälla

Kontakt:
Tel: 0730740072
E-post: info@torshallasegels...

Se all info