Hoppa till sidans innehåll

Styrelse-snack

25 OKT 2018 15:56
Styrelse-snack oktober 2018
 • Skapad: 25 OKT 2018 15:56

Styrelse-snack oktober -18

Kort sammanfattning av styrelsemöte 2018-10-24, knyckt från preliminärt protokoll. Tack Anna

Efter sedvanliga procedurer med mötets öppnande, godkännande av dagordning, val av protokolljusterare och genomgång av föregående protokoll kom vi in på rapporter.

 1. Rapporter
 • Ungdom

Ingen närvarande men Lotta Maxe hälsar att Jollebasen på Mälby är stängt och båtarna iordninggjorda för vintern.

 • Lövskär

Håkan Johansson och Mats Eriksson

Under höststädningen genomfördes allt på listan. Det var 20-25 deltagare. Under stängningen bestämdes vilken armatur som ska vara längs stigarna. Dessa är beställda och kommer att monteras i vår. Kommittémöte har genomförts med planering och grov budget för nästa år.

 • Slipen

Gunnar Sjöberg

Takplåten vi fått har kommit. Eldsläckarna vi fått har kommit – 6 st. Placering inte beslutad. Några körs ut till Lövskär. Stort arbete med installation av vatten och el har genomförts på framförallt norra delen.

Många deltog i städdagarna. Eventuellt tack vare Facebook och många nya medlemmar.

OBS. Det är Viktigt att rapportera till slipkommittén när något går sönder på slipen med en gång.

7 båtar flyttade från ”Sista vilan” till ”Kyrkogården” 7 båtar har lämnat slipen och 19 tillkommit.

 • Sublift

142 båtar med plats på slipen har tagits upp, 9 TSS båtar med plats på annat håll och 5 TMK båtar. 156 totalt. Ungefär lika många som förra året.

Läckage på slang till en styrcylinder uppstod men fixades snabbt. Maskinen har gått 234 timmar. Den är rengjord inklusive lyftremmarna. Nytt skydd till bakre bandet och nya filter ska beställas och datum för vinterservice bestämmas.

 • Segling

Säsongen är över.

Svearna kommer att arrangera SM för Mälarbåtar nästa år. 1-3 augusti. TSS har lovat att hjälpa till om det behövs.

 • Nöje

Ingen närvarande

 • Miljö

Mats Håkansson (inte närvarande) har varit i kontakt med miljöförvaltningen i Stockholm som tagit fram ett nyttjanderättsavtal med miljöregler för båtklubbar i staden.

1-2 november mätning av bottenfärg. Då behöver de ha tillgång till de båthus som är låsta. Nyckel till båthallen är ordnad genom ordföranden.

Påminner om miljömålen 2018-21. Den tighta tidsplanen kan komma att behöva revideras.

  • Övriga rapporter

-

 1. Ekonomi
 • Budgetuppföljning

Kort genomgång. Ekonomin är god och i balans (som vanligt).

 

 1. Nya och utträdande medlemmar

Vi har för tillfället god tillströmning till klubben.

 

 1. Meddelanden

Sörmlands seglarförbund anordnar en dag om segling med årsmöte på Torpa pensionat i Södertälje 25 november. Klubbarna har röster efter storlek vi har 5 röster. Ordföranden pratar med Lotta Maxe om hon kan tänka sig att delta i årsmötet. Hon och Anna Ekström kommer ändå att vara där för att prata om det lyckade projektet med kvinnliga seglare.

 1. Övriga frågor
 • Tvättning av båtbottnar vid upptagning

Några båtar med sommarplats i ån nära upptagningsrampen har blivit nedsmutsade när en båt tagits upp och tvättats. Oklart vem som har orsakat det och hur kostnaden för kapelltvätt mm ska ersättas.

Ordföranden skickar en skrivelse till de drabbade. Där de rekommenderas att lösa det genom kontakt med den/de som har orsakat skadan.

Om de inte går att ordna på det sättet tas frågan upp på nästa styrelsemöte. Förslag för att undvika problemet i framtiden är att sätta upp ett stänkskydd vid rampen.

 • Flaggor och nycklar

Tomas Bierfeldt hört av sig. I dag säljer vi nycklar till elskåpen med förlust. Nycklarna kostar 60 kronor att tillverka men klubben tar 20 kronor i depositionsavgift.

Klubbnyckeln kostar 85 kronor att tillverka och klubben tar 100 kr i depositionsavgift så där täcker avgiften kostnaden för nytillverkning.

Förslag från Leif att höja avgiften tillräckligt mycket för att medlemmar ska vilja ha pengarna tillbaka när de går ur klubben.

Tomas får information om nya medlemmar (men inte om utträdande).

Beslut: Höj depositionsavgiften till 500 kr från 1/1 2019.

Var beställer man en ny bordsflagga? Gunnar Waern vet. Tomas Bierfeldt informeras om det så han kan beställa nya när det behövs.

 • Juniorstugan

Inredning av juniorstugan för nya behov är planerad. En tävling för att få in förslag kommer att anordnas.

 • Helena Lindberg har avsagt sig sitt uppdrag som vice sekreterare och sin plats i styrelsen. Styrelsen får klara sig fram till årsmötet med platsen vakant.
 • Ordföranden presenterar en äldre 5-årsplan. Mötet går igenom den för att se vad som har genomförts.
 • Ordföranden presenterar också ett utkast till en ny 5-årsplan för perioden 2019-23. Mötet diskuterar de olika punkterna i planen.

Kostnaderna för att genomföra dem kommer att diskuteras på nästa möte.

 • Hans Dahlberg har en VHS-film från SM för Mälarbåtar 1990. Mötet beslutar att klubben bekostar en digitalisering av filmen.
 1. Tid för nytt möte

Nästa styrelsemöte 28/11 kl 18.00. Sannolikt samma lokal

Skribent: Peter Öbrink
Epost: Adressen Gömd

 GT-Analys

 MarinTeknik2

  Segelservicelogga3

 

Postadress:
Torshälla SS - Segling
Box 82
64422 Torshälla

Kontakt:
Tel: 0730740072
E-post: info@torshallasegels...

Se all info