Hoppa till sidans innehåll

Styrelse-snack

24 AUG 2018 10:24
Styrelse-snack augusti 2018
  • Skapad: 24 AUG 2018 10:24

Styrelse-snack augusti -18

Kort sammanfattning av styrelsemöte 2018-06-12, knyckt från preliminärt protokoll. Tack Johan

Efter sedvanliga procedurer med mötets öppnande, godkännande av dagordning, val av protokolljusterare och genomgång av föregående protokoll kom vi in på rapporter.

Ungdom

Ingen närvarande. Verksamheten är igång.  En del av bryggan från Sundbyholm är utlagd som ett L utanför sjösättningsrampen.

 

Lövskär

Mats Eriksson och Håkan Johansson berättar att:

Hydrofor och pump i toaletthuset är bytt.

Bord ställs upp på nya bryggan. Sker detta måste man flytta ner dom från bryggan efter sig.

Flaggstångsknoppen har ramlat ner. Flaggstången är fälld och skall kapas. Ny 12m flaggstång är beställd.

Gjutning av fäste för bastubryggan, nya lampstolpar och eventuellt nya jollehuset skall ske vid höstarbetet.

Bryggan från Sundbyholm är utlagd som vågbrytare. Bättre belysning måste installeras för att undvika kollisioner på natten.

Beslut togs att rutschkana tas emot och kan monteras på vågbrytaren, inte på T-bryggan. Räddningsstegar måste monteras på vågbrytaren innan rutschkanan monteras.

Nya jolleboden är färdigmålad, taket är inte klart ännu. Lås måste fixas.

Förslag om räcke på båda sidor om bastubryggan togs upp eftersom incidenter inträffat där personer varit nära att falla av från bryggan på höger sida. Mötet beslutade att inget räcke skall sättas upp.

Förslag om brandsläckare på bryggorna togs upp. Mötet beslutade att detta skall tas med i budgetäskandet till nästa år.

 

Slipen

Gunnar Sjöberg informerade om att:

Inget har gjorts under sommaren.

Träff i gruppen kommer att ske torsdag 23/8.

Första arbetsträff på slipen måndag 27/8. Event skapat på Facebooksidan.

Vatten och el skall grävas ner på norra delen.

Önskemål om att medlemmar får information om när vattnet på slipen stängs av.

 

 

Sublift

Hans Dahlberg informerar att:

Bandskydd till ett lyftband är levererat och bytt.

Ingen större efterfrågan för bottentvätt detta år.

Upptagning kommer att ske under 12 heldagar, 8 jourdagar.

Ett antal båtar har tagits upp för reparation under sommaren.

Vagnen har smorts men hjullager återstår att smörja.

 

Segling

Thord Nogerius informerar att:

Onsdagsseglingarna är igång efter semestern. Sista onsdagssegling 5/9.

Hennings Minne och Gretas pokal seglades under midsommar. Peter Öbrink segrade i Hennings Minne och Anna Ekström i Gretas Pokal

Kräftracet, tillika KM, seglades 11/8. Segrade gjorde Peter Öbrink.

 

Nöje

Anna Karlsson informerade att:

Kräftskivan arrangerades, tyvärr med mycket dåligt deltagande från nöjeskommittén.

Därför riktar Anna ett särskilt tack till följande personer som gjorde att kräftskivan kunde genomföras och blev en lyckad tillställning:

Monika Kronlund, Lotta Dahlberg, Håkan Johansson, Sylvia Oscarsson, Ingalill Göthberg

Malai Bierfeldt, Daniel Albertsson, Kjell Göthberg, Fam. Claesson, Fam. Sjödin, Danne Blomkvist

och Åsa Ahlström

 

Miljö

Mats Håkansson meddelade att det inte hänt så mycket.

Tyvärr måste Magnus tillfälligt kliva av detta arbete. Jonte Murtomäki kliver in istället för Magnus.

 

Ekonomi
     Äri balans.

Nya och utträdande medlemmar                                                           

        Nya medlemmar:

Marcus Högberg, Sara Högberg, Magnus Lindqvist,

Peter Wimark, Anna Wimark, Lucas Wimark, Vincent Wimark, Madicken Wimark,

Lars Jansson, Ann-Christin Jansson

        Utträdande medlemmar:

Sven-Arne Bjällhage (avliden), Leif Eriksson (avliden), Torbjörn Trolte,

Linus Pesonen, Simon Wadman

 

  Meddelanden                                                                                       

Vi har blivit inbjudna att delta på Föreningsmässan. Mötet beslutade att vi inte skall delta där.

Vi har även fått en inbjudan från Eskilstuna kommun om att delta vid ett endagsseminarium rörande bland annat breddidrott, motionsidrott samt elitidrott. Mötet beslutade att vi inte skall delta.

 

Övriga frågor 

Flamingo 40 vid servicebryggan
Ägaren hävdar att han blivit lovad av ”någon” att ligga vid servicebryggan. Han är inte medlem i TSS. Christer Albertsson sätter upp ett meddelande om att ägaren skall kontakta Christer.

Bottenmätningar
Offert har erhållits från ett företag som kan utföra mätningen. Mätning är tänkt att ske i november. Mätning sker på tre punkter på varje sida samt två punkter i aktern. Mötet beslutade att beställa denna mätning.

Möjlighet att handla på OKQ8
Mötet beslutade att ungdomssektionen skall få rätt att handla bensin mm på OKQ8 i Torshälla.

Nya förare i subliftgruppen behöver också ha möjlighet att handla på OKQ8. Christer Albertsson fick i uppgift att uppdatera listan hos OKQ8.

Försäkringar
Nya försäkringsansvarige Mikael Hyvönen närvarade på mötet. Leif Karlsson lämnade över papper på de försäkringar som klubben har.

Mikael fick i uppgift att reda ut vilka försäkringar vi har från Folksam och Svenska Sjö samt att kontrollera om vi är dubbelförsäkrade genom Svenska Seglarförbundet.

Sommarliggare på slipen
Christer har haft kontakt med en jurist i Svenska Båtunionen. Mötet beslutade att vi skall lämna ett förslag till årsmötet om att avgifterna skall höjas när man ligger uppe på land flera år i rad. Information till medlemmarna kommer att lämnas under höstmötet.

Tid för nytt möte
    Onsdagen den 24 oktober, kl 18.00 Plats meddelas senare.

 Ordförande förklarar mötet avslutat.

         Protokollförare: Johan Thureson, vice ordförande.

Skribent: Peter Öbrink
Epost: Adressen Gömd

 GT-Analys

 MarinTeknik2

  Segelservicelogga3

 

Postadress:
Torshälla SS - Segling
Box 82
64422 Torshälla

Kontakt:
Tel: 0730740072
E-post: info@torshallasegels...

Se all info