Hoppa till sidans innehåll

Styrelse-snack

15 JAN 2018 10:28
Styrelse-snack januari 2018
 • Uppdaterad: 15 JAN 2018 10:38

Styrelse-snack januari -18

Kort sammanfattning av styrelsemöte 2018-01-11, knyckt från preliminärt protokoll. Tack Anna

Efter sedvanliga procedurer med mötets öppnande, godkännande av dagordning, val av protokolljusterare och genomgång av föregående protokoll kom vi in på rapporter.

Sektionerna presenterade:

  • Ungdom

Ingen rapport 

  • Lövskär

Inget att rapportera

  • Slipen

Fixat möblerna och lagt dem under tak – allt fick inte plats.

Lite kontakt i kommittén kring budgetfrågor.

Förslag på att lägga presenningar över möbler samt ”ungdomsracern”.

Förslag att anordna ytterligare 2 platser vid södra änden av båthallen och möjligen fler platser ännu längre söderut.

 

  • Sublift

Hydraulmotorerna skickade för service i Örebro. Subliften ska vara färdig i mars.

Kölista på slipplatser – tre i kö.

Program för sjösättningarna under arbete.

190 båtar i klubben 161 på slipen.

Joursystem för upptagning för bottentvätt – tider och information läggs upp på

hemsidan

                     

  • Segling

Inget att rapportera

  • Nöje

Inget att rapportera

  • Miljö

Kompletterat ansökan för LOVA-bidrag.

Miljöpolicy och miljöregler är efter redigering färdiga att tas på årsmötet.

Hur ska vi förhålla oss till båtar som kommer nya till klubben?

Dokument för egenkontroll för respektive kommitté. Dokument från Svenska Båtunionen för ”Hamnar för fritidsbåtar” finns att utgå ifrån.

  • Övriga rapporter

Stadgeändringar – Karl-Ivar Käck

Genomgång av förslag på förändringar och tillägg som diskuterades.

 

 • Ekonomi

Budgetuppföljning

Ekonomi är god och i balans

 

 • Nya och utträdande medlemmar

Nya medlemmar, inga

Utträdande medlemmar, inga

 

 • Meddelanden
 • Övriga frågor

Förberedelser inför årsmötet

Valberedningen har kommit en god bit på väg. Avstämningsmöte 17/1.

På årsmötet under övriga frågor. Ta upp att rapportering av arbetsplikt senast sista oktober.

Informera om att medlemskap i kommittéer inte innebär att man är befriad från arbetsplikt bara att man slipper redovisa den. Arbetsplikten är 8 timmar per år.

Påpeka att det är viktigt att betala till kiosken. Användning av Swish leder eventuellt till slarv.

Ordföranden har tagit fram förslag till program för 2018 som diskuterades och reviderades.

Information om eskadersegling på årsmötet.

Ordförande, vice ordförande och kassör ses 18/1 för genomgång av budgeten för 2017

 • Facebook

Lotta Maxe: Visar bland annat tjejseglarnas, Segling Eskilstuna, ”Big Fall Race” sidor som exempel.

Mötet beslutar att klubben ska ha en sluten Facebooksida. Valberedningen har ett förslag på ansvarig.

 • Det finns förslag på nya principer för debitering av slipplatser med utgångspunkt från platsens storlek och inte båtens storlek.

Styrelsen informerar om detta på årsmötet. Förslag kommer under året.

 

 • Tid för nytt möte

Bestäms av den nya styrelsen efter årsmötet.

Skribent: Peter Öbrink
Epost: Adressen Gömd

 GT-Analys

 MarinTeknik2

  Segelservicelogga3

 

Postadress:
Torshälla SS - Segling
Box 82
64422 Torshälla

Kontakt:
Tel: 0730740072
E-post: info@torshallasegels...

Se all info