Hoppa till sidans innehåll

Styrelse-snack

19 DEC 2017 12:35
Styrelse-snack december 2017
 • Uppdaterad: 19 DEC 2017 12:36

Kort sammanfattning av styrelsemöte 2017-12-07, knyckt från preliminärt protokoll. Tack Mats

Efter sedvanliga procedurer med mötets öppnande, godkännande av dagordning, val av protokolljusterare och genomgång av föregående protokoll kom vi in på rapporter.

Sektionerna presenterade:

  • Ungdom       - Lotta Maxe

Händer inte så mycket just nu. Har varit på seglarträff. Återkommer om detta under övriga frågor.

  • Lövskär       – Mats Eriksson

Skickat in budgetförslag. Många vill ha senare stängning med fungerande funktioner. Beslutades att stänga som tidigare i mitten av oktober.

  • Slipen       – Allan Åkerholm, ny tillfällig sammankallande

Har haft ett möte i kommittén. Förslag att koncentrera sig på vatten och el på norra sidan under 2018. Få klart gamla spelet till subliften. Önskemål om eluttag längst ut på upptagningsrampen. Budget tas fram för 2018.

  • Subliften       – Hans Dahlberg

Subliften är transporterad till Lantmännen för service och underhåll. Möte med alla subliftförare för genomgång av vad som skall göras på subliften hos Lantmännen. Budget kommer från gruppen efter arbeten hos Lantmännen.

  • Segling       – Thord Nogerius

Har haft möte i kommittén och gjort budget. Förslag att starta onsdagsseglingarna 30 maj och ha en eskadersegling 26-27 maj. Införa damklass på klubbmästerskapen i augusti.

Tittat på 5-årsplan där ny racer står högt på önskelistan. Förslag att alla sektioner kommer överens om lämplig båttyp.

Vill ha ett prisskåp till Lövskär för alla skänkta priser.

  • Nöje –       Ingen repr. närvarande

Ingen rapport

  • Miljö –       Magnus Andersson

LOVA-bidrag har sökts för mätning av giftiga metaller på båtbottnar. Ansökan har gjorts för totalt 170 båtar i två steg. Steg 1 omfattar 30 båtar under våren 2018 och resterande 140 båtar i steg 2 under hösten vintern 2018/19.

Magnus redogjorde för olika sätt att rengöra båtbotten. Borttagning av färg med blästring är en metod som ifrågasätts. Färgborttagningsmedel kan vara en mer miljövänlig metod.

Till nästa möte skall slutliga miljödokument tagits fram.

  • Övriga       rapporter

Christer rapporterade

- om arbetet med 3000-bryggan. Bryggan har bogserats från Sundbyholm till Lövskär. Det var riktigt kallt när detta gjordes. Bogseringen gick i alla fall bra. Vår brygga ligger nu ute vid Lövskär förtöjd inför vintern. Offertförfrågan på förankring kommer att skickas till flera företag.

- att stenen vid nya bryggan på norra sidan är borta. Stenen fick placeras i ett grävt hål på botten. Nu garanteras djup ner till 2 m.

Hans Dahlberg rapporterade om valberedningens arbete. Valberedningen har haft 2 möten. Ambitionen är att besätta alla platser och att också ha ett förslag på valberedning.

Ekonomi

 • Budgetuppföljning – Leif Karlsson

Ekonomin är i balans. Inför årets sista månad är ackumulerat resultat bättre än budgeterat.

 • Uppföljning kioskförsäljning – Tomas Müller

Tack till Håkan för hjälp med hanteringen under sommaren.

Ekonomin har gått ihop. Däremot saknas ca 3 500 kr som skulle varit vinst. Innebär att vi inte får in fulla intäkter för det som har sålts vilket betyder att betalningsmoralen inte är på topp. Däremot bättre än tidigare år.

Beslutades att kioskrörelsen skall vara oförändrad under 2018.

 • Arbetsplikt

Många har inkommit sent om gjord arbetsplikt. Rapporteringen skall vara inlämnad senast 30 oktober. Viktigt att alla sammankallande ser till att kommittémedlemmarna gjort sina 8 timmars arbetsplikt.

Nya och utträdande medlemmar

 • Nya medlemmar

Lasse Kurula

 • Utträdande medlemmar

Jan-Peder Georgenson, Katarina Georgenson (familj), Henrik Lundh, Jaana Koskenmäki (familj), Marttanen Maxemilian (familj), Eddie Klemetz, Gary Bokvist, Monica Bokvist (familj).

Övriga frågor

 • Facebook-grupp

Lotta Maxe redovisade lite om hur Facebook kan användas i klubben.

 • Seglarträffen

Lotta Maxe redovisade från seglarträffen anordnad av Sv Seglarförbundet. Träffen var ett seminarie på 2 dagar varvad med föreläsningar och workshops. Lotta redovisade från två workshops om försäkringsfrågor och bidragsfrågor. 

Beslutades att lägga bidragsfrågor hos försäkringsansvarig inom föreningen

 

 

 1. Tid för nytt möte

11 januari 2018, kl 18:00, Munktellarenan. Ordföranden skickar kallelse.

Skribent: Peter Öbrink
Epost: Adressen Gömd

 GT-Analys

 MarinTeknik2

  Segelservicelogga3

 

Postadress:
Torshälla SS - Segling
Box 82
64422 Torshälla

Kontakt:
Tel: 0730740072
E-post: info@torshallasegels...

Se all info