Hoppa till sidans innehåll

Styrelse-snack

14 NOV 2017 14:16
Styrelse-snack november 2017
 • Skapad: 14 NOV 2017 14:16

Styrelse-snack november -17

Kort sammanfattning av styrelsemöte 2017-11-07, knyckt från preliminärt protokoll. Tack Anna

Efter sedvanliga procedurer med mötets öppnande, godkännande av dagordning, val av protokolljusterare och genomgång av föregående protokoll kom vi in på rapporter.

Sektionerna presenterade:

 • Ungdom

Stängning av Jollebasen på lördag. Tillfälle för arbetsplikt. Översyn av hanteringen av bidrag till Mälbybasens verksamhet pågår. Anna och Lotta deltar på seglarträffen och berättar om tjejseglingarna. Dras också på TSS årsmöte.

 • Lövskär

Haft höstmöte 27/9. Laddstolparna inköpta och utkörda till Lövskär. Städhelg och stängning har gjorts. Nya armaturer behövs till stugan. Optimisterna behöver gås igenom och de som inte är användbara bör slängas. Möjlighet att anteckna sig som värd under industrisemestern ska ordnas snart. Bojarna tappar luft och behöver fyllas på. Önskemål finns om ett eluttag där racern ligger för länspumpen.

Kommittén önskar städning och stängning samma helg, sista helgen i september. Förslag finnstill ny belysning på ön, samma typ som de nya på bryggan.

 • Slipen

Mikael Vesterberg har avsagt sig uppdraget. 14 nya båtar på slipen. 3 som har bytt. 2 sålda. 11 nya platser har ordnats under hösten, så just nu är det fullt.

Viktigt att någon tar över som sammankallande tills en ny är utsedd. Hans Dahlberg pratar med Allan Åkerholm om han kan ta över så länge.

Valberedningen planerar att sätta ihop en grupp som håller i kölistor mm

 • Subliften, Hans Dahlberg.
 1. Läckage på en slang.
 2. En drivmotor gick sönder. En veckas stopp. Har sedan hankat sig fram med hjälp av traktor.

Tagit upp 157 båtar. 17 utan slipplats och 3 TMK-båtar. Båda motorerna ska repareras under vintern och subliften ställas inomhus.

 • Segling, Tord Nogerius

Inte mycket verksamhet just nu. Möte i november med summering av säsongen och budget för nästa år.

 • Nöje

Ingen aktivitet nu och därför ingen rapport

 • Miljö, Mats Håkansson

Inför årsmötet. Beslutspunkter skrivs in i kallelsen och hänvisning till dokumenten på hemsidan.

Offert tagits in på båtbottentest. Färre än 30 st. 500:- och fler än 30 st.  450:-. Några intresserade? Ta upp på årsmötet.

Hantering av avfall på slipen. Har klubben ansvaret? Mats och Magnus tar reda på. Egenkontroll – ta fram checklistor för sektionerna. Svenska båtunionen har färdiga att utgå ifrån. Finns det något vi kan söka LOVA bidrag för – t ex mätningarna och borttagning av giftig bottenfärg.

 • Övriga rapporter, Christer  (3000-bryggan)(inköp optimister)

3000-bryggan. Svenska Pontonhamnar har lagt den nya bryggan i sjön för överflyttning av bommar, belysning mm. TSS och Svearna bogserar bort sektionerna av den gamla bryggan själva.

Offertförfrågan på förankring kommer att skickas till flera företag.

Inköpet av optimister blev ngt dyrare än planerat framförallt beroende på valutor.

Den ökade elanvändningen på Lövskär berodde till stor del på att fler besökte ön i slutet av april.

Ekonomi

 • Budgetuppföljning, Leif Karlsson

Kassören redogör för det ekonomiska läget som är OK som förväntat.

 • Uppföljning kioskförsäljning och beslut för satsning nästa år

Ansvarig inte närvarande. Kallas till nästa möte.

 

Nya och utträdande medlemmar

 • Nya medlemmar

Torbjörn Olsson

Ann-Marie Kvartsén – familjemedlem

Kim Karlsson

 

 • Utträdande medlemmar

Jesper Israelsson och Pernilla Israelsson

Hanna Thim, Hasse Thim, Robin Thim och Alva Bånkestad

Övriga frågor

 • Frågan om ombyggnad av juniorstugan får vila tills vidare.
 • Diskussion kring hur sektioner och styrelse ska planera framåt.
 • Försäkringar (förutsätter att försäkringsansvarig kommer på mötet). Nu börjar det bli viktigt!!!

Ansvarig inte närvarande.

 • Användning av Facebook. Lotta Maxe och Anna Ekström har tittat på det. Förslag sluten Facebookgrupp för medlemmar. Någon måste administrera nya och utträdande medlemmar.

Frågan tas upp igen på nästa möte.

 • 5 stycken svar på omkring 10 utskick om båtar på ”Sista vilan”. Svaren gicks igenom. Uppföljning till våren.

 

 1. Tid      för nytt möte
 • Torsdagen den 7/12 kl. 18.oo
Skribent: Peter Öbrink
Epost: Adressen Gömd

 GT-Analys

 MarinTeknik2

  Segelservicelogga3

 

Postadress:
Torshälla SS - Segling
Box 82
64422 Torshälla

Kontakt:
Tel: 0730740072
E-post: info@torshallasegels...

Se all info