Hoppa till sidans innehåll

Styrelse-snack

06 SEP 2017 17:29
Styrelse-snack augusti -17
 • Skapad: 06 SEP 2017 17:29

Kort sammanfattning av styrelsemöte 2017-08-31, knyckt från preliminärt protokoll. Tack Anna

 

Efter sedvanliga procedurer med mötets öppnande, godkännande av dagordning, val av protokolljusterare och genomgång av föregående protokoll kom vi in på rapporter.

Sektionerna presenterade:

 • Ungdom: Ungdom har haft mycket aktiviteter under sommaren. Seglarläger med 10-12 deltagare under första sommarlovsveckan, läger sista veckan med 15 deltagare. Många blågruppsungdomar har under sommaren deltagit som ledare. Seglingar varje vecka måndag till torsdag. Två besättningar skall till Marstrand. Regionkval för optimister första helgen i september.

 

 • Lövskär: Dåligt med deltagande med arbetsuppgifter på Lövskär, endast ett fåtal av funktionärerna i den sektionen har varit sammankallande behjälpliga.  Vi eftersöker större engagemang och sen behöver nog sammankallande bli lite bättre på att sammankalla också. Förslag till elstolpar med uttag och lyse visades på mötet. Styrelsen beslutade om inköp av dessa. Ny el-central behövs också.

 

 • Slipen: Slipen har haft en arbetsdag på hösten. Planering av arbetsuppgifter pågår. Grävning för vatten och el-dragning pågår. Kontakt ska tas med ägaren till den rasade ställningen vid parkeringen. Johan ska i närtid överlämna kölista för slipplatser till Slipkommiten och Sture. Mastvagnen har fått nya hjul.

 

 • Segling: Onsdagsseglingar pågår sista segling är den 6/9. Henningsminne vanns av Peter Öbrink. Gretas pokal av Anna Ekström och Kräftracet/klubbmästerskapet vann av Magnus Andersson. Höstkroken i Västerås kommer att ha 3 båtar med från TSS. Fråga om ny racer kom upp och Styrelsen beslutade att försöka få med det i nästa års budget.

 

 • Nöje: Beatrice rapporterade att för få i nöjeskommittén har deltagit i sommarens evenemang. Förslag om fler medlemmar i gruppen kom upp, gärna då också med någon/några seniorer med så att deras önskemål om festerna kommer med. Större kaffebryggare behövs vid festerna, Styrelsen beslutade att nöjeskommittén ansvarar för att lämplig utrustning införskaffas.

 

 • Miljö: Mats påminde om att vi behöver ta upp årets miljömål på höstens medlemsmöte. För genomförande.  Resten av remissen tas upp för diskussion.

 

 • Sublift: Båtupptagning påbörjas inom kort. Ett arbete ska göras med kontakt för ansvariga ägare till långliggarbåtar. Styrelsen beslutade om ett eget riktat utskick för detta.

 

Ekonomi: Kassören presenterade en ekonomi som är god och i balans. Ungefär lika mycket som förra året har kommit in på hamnavgifter. Kiosken ligger på plus trots en del kvarvarande varulager.

Nya medlemmar:                    Elisabet Ström

                                                    Roland Nord

Utträdande medlemmar:      Ove Larson och Lillemor Anvåg

 

Meddelanden: Eskilstuna Stadsbibliotek önskar båtprylar till en utställning de ska ha i höst som handlar om sjö och hav. Styrelsen beslutade att erbjuda lån av komplett Optimistjolle. Ledkungen har erbjudit en rabatt på glödlampor till medlemmar, dock mot större motprestation. Styrelsen valde att tacka nej. 15/9 besöker SS Aros Lövskär. Vi håller bastun varm och upplåter grillplats och klubbhus. SSA betalar 100:- per deltagande båt. Arbetet med utbyte av 3000-bryggan i Sundbyholm påbörjas i mitten av oktober. En styrgrupp med deltagare från TSS, Svearna och Jollebasen kommer att förbereda övertagande, transport och förankring av de skänkta bryggbitarna på 3 x 60 meter. Erbjudande från Svenska seglarförbundet att deltaga i allsvenskans kval har kommit till klubben. Kvalet seglas i Marstrand och lånad båtar med en 4-mansbesättning varav en ska vara under 25 år. Inbjudan överlämnades till seglingskommiten.

Övriga frågor:

 • Försäkringar: Ansvarig saknades på mötet, beslutades skjutas till nästa möte igenL.
 • Ö-värdars införande diskuterades igen och i samband med det ombyggnad av juniorstugan för att kunna bo där som Ö-värd. Beslut togs att presentera förslaget i sin helhet vid höstmötet och undersöka intresset.
 • Hjärtstartare: Ny är inköpt. Om den ”gamla” återuppstår kan den placeras på slipen. Lotta tar fram en informationslapp om vikten att maskinen finns där den ska vara.
 • Inhandling: Lista på vilka som ska få handla på konto för TSS:s räkning är ännu ej klar. Samtliga sektioner har uppmanats inkomma med namn, men endast Subliftgruppen har svarat. Styrelsen uppmanar till skärpning av övriga sektioner.
 • Ett förslag på hedersmedlem har uppkommit. Beslut skall tas på årsmötet med sluten omröstning. Styrelsen beslöt att föreslå årsmötet detta i enlighet med förslaget.
 • Ett antal (5 st. troligen) böcker med namn Segla Mälaren finns i klubben. Styrelsen beslutade att använda dessa som priser i framtida segeltävlingar.
 • Kontakt har tagits igen, och igen, och igen med Markströms gällande reklamation av infarten till nya hamnen där en sten fortfarande gör inseglingen till mindre djup än 170 centimeter. Jakten på skyldiga fortsätter.

 

Nytt möte den 9/11 kl. 18.oo

 

 

 

Skribent: Peter Öbrink
Epost: Adressen Gömd

 GT-Analys

 MarinTeknik2

  Segelservicelogga3

 

Postadress:
Torshälla SS - Segling
Box 82
64422 Torshälla

Kontakt:
Tel: 0730740072
E-post: info@torshallasegels...

Se all info