Hoppa till sidans innehåll

Miljö - Info

17 JAN 2020 13:12
Information från kommunen
  • Uppdaterad: 17 JAN 2020 13:12

Information och råd

 

 

Vilka båtböttenfärger är lämpligast att använda ?

Den första frågan man ska ställa sig är: ”Behöver jag använda båtbottenfärg?” Många gånger räcker det med enbart gelcoaten som har applicerats på båtskrov i fabriken vid nytillverkning. Gelcoaten på en ny båt är slät och blank så att skrovet lätt kan hållas rent på mekaniskt sätt (källa: Svenska Båtunionen). Om gelcoaten börjar bli matt och ojämn kan man i första hand prova att polera upp gelcoaten till en blank yta. Polering av gelcoaten kan även göras efter att gammal färg ovanpå gelcoaten har avlägsnats (källa: Nils Malmgren AB som säljer både epoxibehandling och -färg). Gelcoaten består av en polyesterplast med pigment som inte håller tät. Detta är dock inget problem då skrovet torkar ut när båten tas upp på land (källa: Svenska Båtunionen).

Mjuka biocidfria färger bör inte appliceras ur miljösynpunkt då dessa blöder när man rengör båten. Syftet med blödande färger är att få loss mikroorganismer genom att färgen släpper. Men det har visat sig att den metoden inte är särskilt effektiv. Istället rekommenderas en epoxifärg som ger en hård och slät plastyta som lätt går att göra rent. Informera medlemmar om att undvika epoxifärg där det på etiketten varnas för att det ingår över 0,1% Bisfenol A med texten ”Innehåller bisfenol A. Kan orsaka en allergisk reaktion”. Bisfenol A är bland annat cancerogen och reproduktionsstörande. Om det inte står någon text om bisfenol A kan färgen ändå innehålla det ämne, dock med en lägre halt. För att inte bisfenol A ska läcka till omgivningen ska man se till att blandningen och härdningen av epoxifärg sker enligt instruktionen som följer med produkten. En applikation enligt alla regler ger även bra förutsättningar för att färgen ska hålla många år framöver (källa: Nils Malmgren AB).

Vilka alternativa metoder finns till bottenmålning ? 

I bilaga 2 som är ett utdrag ur Miljösamverkans information hittar ni de alternativa metoder till bottenmålning som även närmare beskrivs på www.batmiljo.se Vi råder er att gå igenom dessa alternativ och informera om de som går att genomföra på er båthamn. Borsttvätt står med bland alternativen. Vi vill informera om att Hav- och Vattenmyndigheten har kommit fram till att det sprids mikroplaster i anslutning till borsttvättar eftersom att de genererar färgpartiklar när målade båtar tvättas. Miljökontoret har därför lämnat in en synpunkt till Havs- och Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Miljösamverkan Stockholms län om att det därför skulle vara värt att undersöka om biocidfria målade båtar istället går att tvätta på land på t.ex. en iordninggjord yta, som inte är en dyr spolplatta med uppsamling och filtrering, utan en grusad yta med någon slags uppvikt duk under som släpper igenom tvättvatten men inte släpper igenom färgresterna.  När gruset och duken är mättade byts de sedan ut. Det kan vara ett kostnadseffektivt alternativ till borsttvätt i vatten eller spolplatta på land. Samtidigt finns det en miljöfördel jämfört med borsttvätt som inte klarar av att avskilja alla färgpartiklar och där de icke-avskilda partiklar får en lätt spridning direkt i vattenmiljön. När vi har fått svar från Havs-  och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och /eller Miljösamverkan Stockholms län återkommer vi till er.

Går det att söka LOVA-bidrag efter att ni har ställt krav ?

Länsstyrelsen i Södermanlands län ser inget hinder för att klubbarna söker bidrag för åtgärder som vi har nämnt i inspektionsrapporten, t.ex. XRF-mätning. Det är den 31 januari 2020 som gäller som sista ansökningsdatum, inte den 30 november 2019 som någon klubb hade fått information om. En kan söka för flera år, det behöver inte vara ettåriga projekt. Man kan exempelvis söka för både kartläggning och sanering i samma ansökan. Men länsstyrelsen beviljar max 5-åriga projekt.

Vid inlämning av färgrester till återvinningsstationerna i Eskilstuna meddelar personalen att avfallet ska gå som brännbart.

Färgrester efter sanering ska lämnas som farligt avfall på återvinningsstationerna i Eskilstuna. Personalen på dessa ska ha kunskap om att färgresterna ska hanteras som farligt avfall och inte som brännbart. Ansvarig kollega-inspektör som har tillsyn på återvinningsstationerna har tagit upp detta med ESEM.

 

Vi känner att vi som förening kommer att ta på oss rollen som polis/myndighet.

 

Vid varje verksamhet som man vill bedriva ställs krav på att gällande lagstiftning efterlevs. Den verksamhet som bedrivs är småbåtshamn som drivs av båtföreningen som hyr ut båtplats till varje enskild båtägare. Enligt miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en miljöfarlig verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Den som bedriver en miljöfarlig verksamhet skall även fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. För att underlätta kontrollen råder vi föreningen att skriva ett tydligt avtal med varje enskild medlem. I bilaga 3 finns ett exempel på ett sådant avtal som används av båtföreningar i Stockholm. I avtalet förbinder sig medlemmen att följa miljökrav som har specificerats i detalj.

 

Bilaga 2

 

 

Om ni har frågor/synpunkter är ni välkomna att höra av er !

 

Mvh,

 

Veerle Vantomme

 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

 

016-7102342 / 073-9508198

 

This is a mailto link

 

 

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen, miljökontoret

 

Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna

 

Besöksadress: Alva Myrdals gata 3 D

 

eskilstuna.se

 

 

 

Vi gör Eskilstuna - tillsammans

 

 

 

Skribent: Peter Öbrink
E-post: Adressen Gömd

 GT-Analys

 MarinTeknik2

  Segelservicelogga3

 

Postadress:
Torshälla SS - Segling
Box 82
64422 Torshälla

Kontakt:
Tel: 0730740072
E-post: info@torshallasegels...

Se all info