Hoppa till sidans innehåll

Information inför omröstning av ”ombyggnad av klubbstugan”

10 SEP 2022 20:37
På höstmötet kommer ett ”inriktningsbeslut” fattas angående förslaget ”Ombyggnad av klubbstugan”.
  • Skapad: 10 SEP 2022 20:37

Om förslaget röstas igenom föreslår styrelsen att driva detta projekt i olika etapper. Inför varje ny etapp kommer beslut om projektets fortsättning att fattas på medlemsmöten.

Styrelsens förslag att ta beslut inför varje etapp, beror på att projektet kommer att löpa under flera budgetår.  För klubben är detta en stor investering både ekonomiskt och resursmässigt. Hänsyn måste tas till andra kommande kostnader t.ex. på slipen. Under projektets gång kan förändringar komma att ske; så som:

Bygglov
Ej godkänt Bygglov, eventuellt måste revideringar göras av nuvarande förslag

Projektkostnader
Då projektet förmodligen kommer att löpa under minst 5 år kan vi inte veta exakt var investeringen för hela projektet kommer att landa på, då vi måste ta hänsyn till:

  • Prisförändringar
  • Ändrade förutsättningar i befintlig klubbstuga
  • Oförutsedda kostnader för klubben t.ex. haveri av sublift

Arbetsresurser
Då projektbudgeten är baserad på att allt arbete kommer att göras på ideell basis av medlemmar, kan det vara svårt att hålla en tidplan. Hela projektet kan riskera att bli fördröjt, eller stanna upp under en period pga. resursbrist.

Vad vi kommer att rösta om på höstmötet

Med det menas att mötet ger ett godkännande av hela ombyggnadsplanen med alla etapper.  Delbeslut kommer att tas inför varje etapp. Styrelsen föreslår på höstmöte att beslut tas på att ansöka om bygglov, utföra etapp 4 med ”entrésida norr” och att styrelsen utser en projektgrupp.
Detta enligt nedan:

Bygglovsansökan
Lämna in bygglovsansökan för hela projektet (utvändiga förändringar kräver bygglov)
Kostnad ca 20 TSEK.

Etapp 4 och entrésida norr (se ombyggnadsförslaget)
Att utföra etapp 4 ”Trall och handikapps ramp” att bygga ut ”Entrésidan norr” som planeras att vara färdigställt hösten 2023. Trall och handikapps ramp” 50 TSEK. ”Entrésidan norr” 20 TSEK.
Totalkostnad ovan etapp = ca 90 TSEK

Varför styrelsen föreslår att starta med etapp 4 i stället för 3 beror på om vi får igenom bygglovet (etapp 4 är inte bygglovspliktig) eller inte.  Ett avslag eller en förändring av bygglovet kommer att kräva revideringar av huvudplanen.

Projektgrupp
Styrelsen kommer att tillsätta en projektgrupp som skall driva projektet. Projektgruppens sammankallande skall regelbundet rapportera till Styrelsen, som kommer att fungera som styrgrupp för projektet.

Om mötet fattar ett inriktningsbeslut kommer projektgruppen att driva igenom etapp 4 och”Entrésidan norr”, samt även att planera för de kommande etapperna. I det ingår att:

  • Utifrån de förslag som är framtaget ta fram nya offerter inför varje etapp
  • Eventuellt göra revideringar utifrån bygglovsansökan
  • Undersöka om det föreligger några brister på nuvarande fastighet som måste åtgärdas för att gå vidare med de olika etapperna, eventuella förändringar kanske måste göras
  • Se över den tidsplan som ligger i förslaget och eventuellt revidera de olika etappernas inbördes ordning om det behövs
  • Projektgruppen redovisar löpande till styrgruppen (styrelsen).

 

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen TSS

Skribent: Magnus Norén
E-post: Adressen Gömd

 GT-Analys

   Segelservicelogga3

 

Postadress:
Torshälla SS - Segling
Box 82
64422 Torshälla

Kontakt:
Tel: 0730740072
E-post: info@torshallasegels...

Se all info