Upprop!

 

Vi i styrelsen söker efter gammalt TSS material, gamla protokoll, kort, bilder saker som säger något om den verksamhet vi bedrivit i snart 80 år. Det kan vara kartor inbjudningar till fester, kappseglingar, det kan vara gamla projekt, ritningar, tidskrifter m.m.

 

Varför gör vi då detta?

 

Det har visat sig att det inte finns något material från TSS i kommunens föreningsarkiv. Så därför letar vi med ljus och lykta för att vi i framtiden eller våra barn och barnbarn ska kunna titta tillbaka, forska kring den verksamhet vi idag värdesätter så högt. Är ni tveksamma har funderingar så kontakta mig eller någon annan i styrelse.

 

Magnus Andersson

lillen@swipnet.se

016-357512